Topmenu

Fase 0 – Forretningsudvikling

Fase 0 er en visions- og drømmefase, hvor I definerer

 • hvad I vil levere,
 • hvordan I leverer det,
 • hvordan I sælger det og
 • hvordan I tjener penge på det.

Udgangspunktet er, at forretningspotentialet ikke behøver at være dokumenteret i denne fase. Det er alene jeres idéer, erfaringer og personlige drømme og ambitioner I skal trække på, og jeres samlede forretningsmodel skal alene betragtes som en antagelse.

Det vigtige er ikke om idéen holder i virkeligheden, men om der er en indre sammenhæng mellem elementerne i forretningsmodellen. Kort sagt at det ser fornuftigt ud på papiret og at man i alt fald ikke på forhånd kan afvise idéen og forretningsmodellen.

I behøver ikke at være geniale endnu. Jeres vision om en løsning på et kundeproblem og jeres forestilling om en forretningsmodel er primært en anledning til at komme i gang med at tale med kunder, der kan fortælle jer, hvad de i virkeligheden hellere vil have, og branchefolk, der kan se udfordringerne i forretningsmodellen.

Forretningsmæssige aktiviteter

De overordnede forretningsorienterede aktiviteter i denne fase er:

 • Budgetmodel – definere de centrale nøgletal, når økonomien i projektet skal beregnes, og opstille en simpel budgetsimulation.
  Læs mere om budgetmodellen…

Personlig og ledelsesmæssig udvikling

I denne forberedende vil jeres coaches desuden fokusere på en række forhold omkring teamet og individerne i det:

 • Den indre nødvendighed – hvor vigtigt er det for jer? Og hvorfor?
 • At tro på det og på sig selv – hvor stærk er troen?
 • Personlighed og iværksætteri – hvad trives den enkelte bedst med?
 • Teamroller i et iværksætterteam – hvordan er rollefordelingen i teamet? Er alle roller fyldt ud?
 • Det stærke og troværdige iværksætterteam – virker teamet generelt troværdigt i forhold til projektet?