Topmenu

Laboratorium

Nogle udbredte klichéer og sandheder indenfor iværksætteri er at “idéen er ingenting, eksekvering er alt” og “et stærkt team med en middelmådig idé er at foretrække for et svagt team med en genial idé”.

Med andre ord, iværksætteri handler om mennesker, det de gør og den måde de gør det på.

I PRO-programmet tror vi ikke på, at vi kan instruere jer i at være gode iværksættere og ledere. En betydelig del af de beslutninger I skal træffe har ikke entydige svar, så I må selv definere det grundlag, I træffer beslutninger ud fra.I må selv finde jeres måde at være iværksættere på ved at reflektere over den måde I gør tingene på og ved at observere og reflektere over hvordan andre gør.

I PRO-programmet tror vi på, at den bedste måde at gøre dette på er gennem samarbejde med ligesindede og ligeværdige, der også søger efter nogle af de samme svar. Derfor skaber vi et laboratorium, hvor spirende iværksættere kan mødes med jævne mellemrum for at arbejde med hinandens problemer og udfordringer i hverdagen. Ved at spejle sig i andres problemer, erfaringer og handlinger udvikler man sig også selv som iværksætter.

Action Learning

Hvad er Laboratoriet?

Laboratoriet består af

 • Fasete netværksgrupper á 6-8 personer.
 • Én deltager pr. iværksætterteam (da man ikke kan være 100% åben om interne problemer, hvis der er en anden deltager fra teamet)
 • Varighed 3-8 måneder – gradvist længere forløb i programmets senere faser (f.eks. 3, 5, 7, 8 mdr. over 2 år).
 • Månedlige workshops á 1-2 dage.
 • Workshops afholdes væk fra hverdagens rammer.

Hvordan arbejder man i Laboratoriet?

 • Indholdet defineres af deltagernes aktuelle problemstillinger. En problemstilling er et spørgsmål uden entydige svar.
 • Én deltager-case pr. workshop.
 • Deltagerne hjælper problem-ejer til at reflektere over problemet, konteksten og sin egen rolle og adfærd.
 • Forløb planlægges i samarbejde mellem problemejer og facilitator. Jo mere problemejer kan tage over, des bedre.
 • I starten er der fokus på at opbygge tillid og træne arbejdsformen (aktiv lytning mv.).
 • Ingen undervisning. Kun fælles refleksion og generalisering.
 • Såfremt en case giver anledning til det og deltagerne ønsker det, kan workshoppen følges op af et kort kursus i et specifikt emne.
 • Eksterne deltagere kan inviteres for at tilføre viden og erfaring mv.
 • Eksterne deltagere deltager på lige fod og kan interviewes eller deltage i gruppeøvelser. De er ikke indkaldt for at udbrede deres klogskab, men som en samtalepartner.
 • Eksterne deltagere kan være kundeemner, andre iværksættere, branchefolk, investorer, bestyrelsesemner,
 • Eksterne deltagere, der forstår arbejdsformen er at foretrække.
Bemærkninger:
Den første fase (fase 0) bør evt. fokusere på at styrke det enkelte team internt og træne i action learning arbejdsformen. Tværgående teams skal evt. først være i fase 1-2.
Det tager tid at opnå fuld tillid og åbenhed i en gruppe. Det kan derfor være problematisk, hvis der er for stor udskiftning i en gruppe undervejs.
Hvis action learning skal følge faserne, kan det evt. gøres ved at fokusere problemstillingerne på de problemstillinger, der er primære i de enkelte faser. Det vil dog altid være deltagerne, der definerer problemstillinger.

Hvorfor denne arbejdsform?

På baggrund af mange års erfaringer med ejerledere – etablerede iværksættere – har vi oplevet, at denne arbejdsform er den bedste egnede til…

 • At lære problemløsning i grupper.
 • At afprøve forskellige arbejds- og mødeformer.
 • At lære at lytte i stedet for at give svar.
 • At træne refleksion, fordybelse og opmærksomhed.
 • At udvikle stærke tillidsfulde relationer.
 • At udvikle selvindsigt.
 • At styrke selvtillid.

Hvad er reglerne?

 • Stille spørgsmål i stedet for at give svar.
 • Lytte i stedet for at tale.
 • Fortæl hvad du ser og hører, ikke hvordan du vil løse andres problemer.
 • Ingen er verdensmester, ingen har det RIGTIGE svar.
 • Eksperter kan ikke hjælpe, når der findes flere mulige svar.
 • Læring sker bedst ved at arbejde med egne problemstillinger.
 • Implementering sker oftere som følge af nyfortolkning af eksisterende viden end som følge af ny viden.
 • Følelser spiller en væsentlig rolle, hvis man skal nå frem til en løsning, der kan implementeres.
 • Problemløsning i grupper forudsætter åbenhed.
 • Åbenhed forudsætter tillid.
 • Tillid tager tid at opbygge og kan ikke forceres.