Topmenu

Læringscyklus

Udgangspunktet i PRO-programmet er, at start af nytænkende virksomhedsprojekter ikke er noget man kan planlægge. Det er en eksperimenterende proces, hvor man gradvist prøver sine antagelser af og retter til efterhånden som man bliver klogere.

Måske har I en antagelse om jeres primære kundesegment, men i det klassisk eksempel med knæk-sugerøret, der var udviklet med børn for øje, viste det sig at hospitaler var de vigtigste kunder i starten. En sådan vending kan også betyde ændringer i produktet og hele den måde man forstår sin forretning på. Herunder hvilke kanaler, man skal sælge igennem.

Derfor ser vi processen som en gentagen læringscyklus med fire faser.

Valideret Læringscyklus

Planlægge

Efter en indledende fase, hvor I definerer jeres antagelser om problem, løsning og forretningsmodel er det tid til at planlægge, hvilke antagelser I først vil tese og hvordan I vil teste, om antagelserne holder.

Til dette formål har PRO-programmet udviklet et planlægningsværktøj, hvor I kan udpege de mest kritiske antagelser og identificere en måde at teste dem.

Se mere om planlægningsværktøjet…

 

Eksperimentere og afprøve

Når I har identificeret de vigtigste tests, er det tid til at gennemføre tests i form af vidensindsamling, interviews, observationer eller eksperimenter.

Se mere om hvordan I kan eksperimentere og afprøve…

 

Evaluere

En vigtig del af at teste er at notere, vurdere og analysere resultaterne. Enhver test skulle gerne bringe jer et skridt nærmere den rigtige løsning til den rigtige kunde med den rigtige forretningsmodel.

Med andre ord skal det stå klart, om jeres antagelser kan be- eller afkræftes.

PRO-programmet har udviklet et hjælpeværktøj til denne selvscreening.

Se mere om værktøjet til evaluering og selvscreening…

 

Forbedre eller pivotere

På baggrund af jeres evaluering afgør I, om I skal 1) fortsætte som planlagt, 2) lave nogle mindre justeringer eller 3) rotere om jeres egen akse og køre i en ny retning (pivotere). Hvis det viser sig, at jeres mulige kunder hellere vil bruge jeres løsning til noget andet, end I havde regnet med, så er det måske spørgsmålet om I skal omdefinere kundeværdien.

Se mere om værktøj til at arbejde med forbedring og pivotering…