Topmenu

Afprøve og eksperimentere

Dette trin i læreprocessen handler om at udføre de planlagte tests i de enkelte faser og notere resultaterne.

I PRO-programmet har vi opdelt tests i fire typer:

  • Viden
  • Observation og indlevelse
  • Interviews
  • Eksperimenter

Interviews og viden bygger på udsagn (skriftlige eller mundtlige) fra kunder, eksperter eller andre. Observation og eksperimenter bygger på faktisk adfærd. Imellem disse to yderpoler ligger de mere forpligtende udsagn som fx hensigtserklæringer om at ville købe et givet antal.

Interviews og eksperimenter er specifikke i forhold til jeres projekt. Viden og observationer er generelle i forhold til marked og branche, men er ikke møntet direkte på jeres projekt. Imellem det specifikke og det generelle ligger analogier, hvor I fx observerer adfærd, indsamler viden eller interviewer personer om løsninger, der på centrale områder svarer til jeres løsning.

 

Typer af valideringViden

Her indsamler I allerede eksisterende viden om fx teknologi, marked og branche. Det kan være i form af rapporter, statistikker og artikler eller gennem samtaler med eksperter. Viden forholder sig ikke til jeres projekt specifikt, men kan primært sige noget om rammerne.

Viden er ofte let tilgængelig, men kan sjældent validere særlig stærkt i forhold til jeres projekt.

Se eksempler på tests, der primært bygger på viden…

 

 

Observation og indlevelse

Observationer er også generel viden, der ikke eksplicit siger noget i relation til jeres projekt. Til gengæld bygger observationer på faktisk adfærd og ikke bearbejdede udsagn som under Viden.

Observationer er således mere konkrete og kan indeholde værdifuld detaljer, som går tabt i rapporter og abstrakte generaliseringer. Til gengæld er de mere krævende at indsamle – ligesom man skal være forsigtig med at generalisere ud fra dem.

Se eksempler på tests, der primært bygger på observation og indlevelse…

 

Interviews

Interviews betyder i denne sammenhæng samtaler med kunder, kanaler, partnere eller andre, som direkte skal være en del af jeres virksomhed og enten handle med eller samarbejde med jer.

Her spørger vi konkrete interessenter for at få personlige, omend uforpligtende svar.

Udover de informationer, som vi kan få ud af disse interviews, så har samtalerne også det underliggende formål at interviewpersonerne lærer jer  at kende.

Se eksempler på tests, der primært bygger på interviews…

 

Eksperimenter

Den metode, der giver de mest troværdige svar og som ligger tættest på at afprøve i praksis, er eksperimenter.

Eksperimenter er begrænsede og kontrollerede forsøg, hvor vi ønsker at få kunder, kanaler, partnere eller andre til faktisk at gøre det, som vi forventer de vil gøre. Fx at købe vores løsning og betale den pris vi ønsker.

Succeskriteriet for eksperimenter er altså en konkret handling, der dokumenterer at jeres antagelser er rigtige. Hvis I antager at autoforhandlere vil betale 800 kr. om måneden for jeres løsning, så er jeres antagelse styrket, hvis en autoforhandler i målgruppen faktisk betaler dette – men nok først reelt bekræftet hvis X ud af Y faktisk gør det.

Se eksempler på tests, der primært har karakter af eksperimenter…

 

 

 

Tests i fase 1: Mød  virkeligheden

Se oversigt over tests i fase 1…

 

Tests i fase 2: Lær at sælge

Se oversigt over tests i fase 2…

 

Tests i fase 3: Skalér

Se oversigt over tests i fase 3…