Topmenu

Konceptmanual

Backup-systemet for PRO-programmet består af en række funktioner og processer, som er angivet nedenfor.

Værdigrundlag

PRO-programmet har formuleret et værdigrundlag, som udtrykker nogle forventninger til deltagerne. Desuden bygger vi videre på samme værdigrundlag som lean startup-filosofien.

Læs mere om PRO-programmets centrale værdier…

Konceptoverblik

Konceptet i PRO-programmet er bygget op omkring fire faser med bestemte aktiviteter og services knyttet til den enkelte fase.

Få et hurtigt overblik over konceptets faser og elementer…

Det særlige

PRO-programmet bygger på mange velkendte elementer, men indeholder nytænkning i forhold til kendte koncepter. Vi har forsøgt at fremhæve de elementer, som vi mener adskiller konceptet fra de fleste velkendte koncepter.

Få en introduktion til det særlige i PRO-programmet…

Brugerprofiler

Brugerne af PRO-programmet udgør et meget bredt spektrum af fagligheder, men vi har valgt at definere tre forskellige brugerprofiler i forhold til programmet, som repræsenterer tre forskellige tilgange til iværksætteri for studerende, dimittender og forskere.

Få et overblik over de primære brugerprofiler…

 

Projektportefølje

Projekterne i PRO-programmet vil være projekter med vækstpotentiale og med mulighed for at skabe arbejdspladser.

Den konkrete portefølje vil afhænge af de ansøgere, der ønsker at være en del af programmet, men vi vil også proaktivt forsøge at opdyrke og tiltrække projekter indenfor udvalgte områder for at skabe et stærkt miljø mellem deltagerne.

Læs mere om den tilstræbte projektportefølje…

Open Innovation Platform

PRO-programmet anser ikke det enkelte team og det enkelte projekt som en lukket enhed. Vi tilstræber i stedet at finde de gode projekter og skabe stærke teams omkring dem eller finde de stærke personer og knytte dem til teams med behov.

Læs mere om Open Innovation Platform…

Scenario for teambuilding

For at anskueliggøre den åbne tilgang til projekter og teams har vi skitseret et tænkt scenario for hvordan et team kan udvikle sig.

Se eksempel på scenario for teambuilding…

Funktioner

PRO-programmet tilbyder en række servicefunktioner, som kan bruges af de enkelte teams og deltagere. De primære funktioner er:

Team Coach – understøtter teamets udvikling som gruppe og den enkeltes personlige udvikling. Fokus er på personerne og samarbejdet i højere grad en idéen og forretningen.

Læs mere om Team Coachens funktion…

Business Coach – understøtter udvikling af idé og forretningsmodel. Fokus er på forretningsudvikling og kritisk sparring.

Læs mere om Business Coachens funktion…

Facilitator – understøtter den gruppebaserede laboratorietræning. Fokus er på at sikre en lærende proces under gruppemøderne, hvor den enkelte udvikler sig i forhold til sit projekt og hvor gruppen udvikler sig som gruppe.

Læs mere om Facilitatorens funktion…

Mentor – understøtter både forretningens udvikling og teamets udvikling som team. Mentorens rolle overlapper både Team Coach og Business Coach, men mentoren tilknyttes først i fase 2, hvor business coach og team coach derfor træder lidt i baggrunden.

Læs mere om Mentor-funktionen…

Partnere – udover ovenstående udfører en række partnere også mindre og typisk mere praktiske funktioner i konceptet.

Læs mere om Partnere og deres funktion…

Processer

Screening –

Handlingsplan –