Topmenu

Det særlige

Udviklingsforløb og inkubator-tilbud for iværksættere findes i mange varianter, så vi er varsomme med at betegne de enkelte elementer i konceptet som unikke.

Vi i stedet fremhæve nogle elementer, som vi finder særligt karakteristiske og værdifulde for konceptet:

  • Struktureret, eksperimenterende læringscyklus
  • Screening baseret på “innovation accounting”

 

Det unikke ved konceptet (2)

Struktureret, eksperimenterende læringscyklus

PRO-programmet betragter ikke iværksætteri som eksekvering af en plan. Vi har det udgangspunkt, at man ikke ved, hvordan man skal eksekvere, før man specifikt har prøvet idéen af i markedet. Start af innovative projekter er en iterativ læreproces, hvor man må forsøge sig frem og begå fejl for at lære og for at komme nærmere på en rentabel og skalerbar forretning.

I PRO-programmet er denne læringscyklus struktureret og de øvrige aktiviteter bygget op omkring den.

Læs mere om PRO-programmets læringscyklus…

Vores læringscyklus er primært inspireret af begrebet valideret læring fra Steve Blank og Bob Dorf’s bog fra 2012: The Startup Owner’s Manual...

 

Screening baseret på “innovation accounting”

Screening af deltagere og projekter mellem de enkelte faser vil ske på basis af dokumenterbare fremskridt på basis af følgende nøglespørgsmål i de enkelte faser:

  • Har vi forbedret vores løsning? Hvordan ved vi det?
  • Er vi kommet nærmere på det rigtige kundesegment? Hvordan ved vi det?
  • Er vi kommet nærmere på en skalerbar salgsmodel? Hvordan ved vi det?
  • Er vi kommet nærmere på en stærk organisation? Hvordan ved vi det?
  • Kan vi tjene penge? Hvordan ved vi det?

Bemærk anden del af spørgsmålene – “hvordan ved vi det?” Det er altså et primært kriterium for deltagelse, at man konstant gør fremskridt i forhold til at afprøve og dokumentere de antagelser, som projektet bygger på.  Så længe et projekt gør konstante fremskridt i læringen, kan de blive i PRO-programmet, men for at avancere til næste trin i udviklingsforløbet, skal man dokumentere, at man ikke bare er  blevet klogere, men at man også har fundet tilfredsstillende og dokumenterede svar på de centrale spørgsmål i den enkelte fase.

“Innovation accounting” betyder i denne sammenhæng, at screeningen ikke alene er baseret på eksperters subjektiv vurderinger af projektet. Den er baseret på om teamet har været i stand til at dokumentere troværdigheden af forskellige antagelser. Hvis man antager, at autoforhandlere er det primære segment for en løsning, så kommer man igennem screeningen, hvis man er i stand til at dokumentere højere købelyst i dette segment på baggrund af nærmere aftalte tests.

Ekspertopgaven i processen er således i højere grad at opstille kriterier end at vurdere.

 

Værktøjskasse, der understøtter struktureret valideret læring

At arbejde systematisk med at opstille hypoteser og gennemføre eksperimenter er knap så ligetil som det lyder. Især i en dynamisk og kaotisk proces som start af virksomhed ofte er. Derfor har PRO-programmet udviklet en række værktøjer, som skal gøre det lettere at arbejde struktureret med en kompleks proces.

På baggrund af tidligere erfaringer med fysiske og spil-inspirerede værktøjer til udvikling af forretningsmodeller, har vi udviklet lignende koncepter til de øvrige faser i læringscyklussen.

At arbejde med fysiske værktøjer understøtter dialogen i teamet og sikrer at man får nye input og får diskuteret alt igennem. De fysiske værktøjer understøttes af online vejledninger til de enkelte elementer.

 

Udvikling af personer og teams gennem action learning-grupper

Start af virksomhed handler ikke kun om rent teknisk at udvikle en forretning. Det indebærer i høj grad også en mental forandring og udvikling af iværksætterne som personer og teams. Iværksætteri handler om interaktion mellem mennesker og håndtering af relationer.

Derfor har PRO-programmet også stort fokus på at udvikle deltagerne på disse områder. Vi tror dog ikke på, at vi kan udvikle deltagerne personligt gennem gode råd og instrukser. På den anden side ved vi også godt, at mange aktiviteter som iværksætter kan være grænseoverskridende. Derfor tror vi igen på eksperiementet som den mest effektive måde at lære.

En række af de eksperimenter og tests, som er den del af læreprocessen ovenfor, indbærer forskellige former for personlig ledelse og samarbejde – fx at kontakte kunder eller gennemføre møder i advisory board. Action learning grupperne skal derfor være et laboratorium, hvor man kan afprøve holdninger og adfærd på disse områder overfor andre ligesindede, som kan hjælpe med at finde de svar, som man selv vil kunne effektuere.

Læs mere om laboratoriet…