Topmenu

Laboratorium

Netværk + Action Learning

Netværksdelen i Cortex Venture har til formål

  • at fremme interaktionen mellem deltagerne
  • at fremme interaktionen med iværksættere udenfor Cortex-miljøet
  • at fremme interaktionen med virksomheder og ressourcepersoner udenfor miljøet

Fremme af interaktion har både et personligt og forretningsmæssigt sigte:

  1. Interaktion med ligeværdige, der kæmper med de samme udfordringer, giver potentielt et stærkere selvværd, når man ikke er den eneste, der slås med et problem.
  2. Interaktion med ligeværdige giver en lyst til ikke at skille sig negativt ud fra mængden. Når andre skaber resultater, får man også selv lyst til det.
  3. Interaktion med ligeværdige giver en meget praktisk og løsningsorienteret tilgang til problemløsning.
  4. Interaktion med både ligeværdige og eksterne giver anledning til at skabe relationer, som kan bruges i forretningsmæssig sammenhæng.

På overfladen har netværksdelen umiddelbart et forretningsmæssigt formål, men strukturen og tilrettelæggelsen af forløb skal understøtte den personlige udvikling.


Læs mere om

Baggrund – teori og praksis

Koncept og forretningsmodel

Eksempler på aktiviteter: Fase 0Fase 1Fase 2Fase 3

 


 

Aktiviteterne vil primært bestå af:

Seminarer

Hele dage med intensivt arbejde med deltagernes problemstillinger.

Fordybelse kræver tid, og disse seminarer skal fokusere på de dybere problemstillinger, der kræver fordybelse og refleksion.

Workshops

Aften- eller halvdags-workshops á 3-4 med fokus på interaktion og fælles problemløsning.

Disse workshops kan bruges til løsning af mere “ambulante” problemstillinger, der måske ikke er så dybtliggende, men hvor problemløsningen egner sig til fælles drøftelse.

Disse har mere karakter af Reflekterende Grupper.

 

Internatforløb

2-5 dage. Enkelte action learning forløb kan kræve en længere og mere intensive forløb. F.eks. i en opstarts- eller overgangsfase, hvor der er brug for meget tid sammen og hvor problemstillingerne kræver det.

Disse forløb vil typisk blive betegnet som f.eks.

  • Camps
  • Summer School