Topmenu

Partnere

Cortex Innovation skal så vidt muligt gøre brug af partnere i det eksterne økosystem for at reducere eget ressourceforbrug.Vi har brug for partnere til følgende aktiviteter:

Rekruttering

Cortex Innovation har brug for partnere, der kan synliggøre og anbefale inkubatoren til de mest relevante personer og således være en del af præ-screeningen.

Disse partnere kunne være:

Paneler til screening, rådgivning og feedback

I forbindelse med screeningen mellem de enkelte faser og feedback undervejs i processen har vi brug for adgang til personer, som kan fungere som ad hoc paneler, som iværksætterne i Cortex Innovation kan præsentere deres projekter for og få feedback.

De mest oplagte partner i denne sammenhæng er:

  • CONNECT Denmark
  • Venture Cup

 

Branchenetværk

Undervejs i forløbet og særligt i fase 1 – Mød Virkeligheden – har vi brug for adgang til personer med praktisk indsigt i de brancher, som projekterne skal operere i.

Det kunne være:

 

Rådgivernetværk

Deltagerne vil i processen gradvist få brug for stadig mere specialiserede kompetencer. Derfor er der brug for adgang til et bredt netværk af specialrådgivere indenfor både teknik, jura, økonomi og ledelse mv.

Oplagte samarbejdspartnere kunne være:

  • Væksthus Syddanmark – med Rådgiverbørsen har væksthusene en oversigt over et meget stort antal specialrådgivere, men det forventes også, at væksthusets konsulenter kan være behjælpelige med at udpege de mest relevante rådgivere.

Mentor- og bestyrelsesnetværk

 

Træning af coaches

Der skal etableres et træningsprogram til coaches og andre ressourcepersoner i Cortex Innovation. Dette skal evt. også tilbydes til eksterne.

 Partner      Ydelser          Udbytte
 Venture Cup
 Connect Denmark
 Design2Innovate
 Lean Energy Cluster
 Welfare Tech Region