Topmenu

Projektportefølje

Som udgangspunkt vil iværksættertilbud primært tiltrække Iværksætterspirerne og Freelancerne, som kommer med egne projekter.

En interesse fra Akademikerne derimod vil stille andre krav:

  • Projekterne skal være fagligt udfordrende.
  • Projekterne skal være samfundsmæssigt og etisk relevante.
  • Arbejdet skal indebære at man får værdifuldt netværk ift. senere karriere.
  • Projekterne skal se godt ud på CV’et.
  • Man skal ikke nødvendigvis forpligte sig til at ville være selvstændig. Der skal være en legitim exit-mulighed.

 

Derfor vil PRO programmets projektportefølje blive sammensat på baggrund af:

  • Problemstillinger og muligheder på 5-10 udvalgte problemområder. Jo færre, des bedre.
  • Andre idéer fra deltagerne selv, som falder indenfor programmets kodex.

 

De udvalgte problemområder Et problemområdet kan fx være telemedicin og nogle udvalgte problemstillinger kunne være fx 1) udstyr, der passer til hjemmet, 2) kommunikationsløsninger, 3) selftracking 4) ”længst muligt i eget hjem”. (Eksemplerne er genereret helt uden faglig indsigt i de vigtigste problemstillinger).

Problemområder og problemstillinger defineres i et samarbejde med forskningsmiljøer og virksomheder i branchen og kundeemner.

 

PRO programmet er således ikke bare en service for iværksættere, men

  • ”en maskine der udvikler løsninger til samfundets påtrængende udfordringer og nyåbnede muligheder” og
  • ”et miljø der modner akademikere til at eksekvere