Topmenu

Ressourcer

PRO-programmet er ikke opstået ud af den blå luft, men bygger videre på en række nye erfaringer og modeller for startup-processen.

De primære kilder til inspiration er følgende:

The Startup Owner’s Manual

Af Steve Blank og Bob Dorf

Iværksætter, investor og professor ved Stanford University, Steve Blank, arbejder ud fra en grundantagelse om, at opstart af innovative virksomheder i bund og grund er et eksperiment, hvor man afprøver, fejler/lykkes og lærer. Startup-processen er en iterativ læreproces med et uforudsigeligt slutresultat, ikke et kendt projekt, der kan planlægges og eksekveres.

Processen består af en række antagelser, som løbende testes og korrigeres, indtil man har fundet den rigtige løsning, den idéelle kunde og en skalerbar forretningsmodel. I The Startup Owner’s Manual er processens faser frem til og med de første salg udførligt beskrevet beskrevet.

The Startup Owner’s Manual bygger videre på Steve Blanks tidligere arbejde i The Four Steps to the Epiphany.

At forstå principperne i The Startup Owner’s Manual er forudsætningen for at kunne fungere som Business Coach i PRO-programmet.

The Lean Startup

Af Eric Ries

Med Steve Blank i sin bestyrelse er iværksætteren Eric Ries i høj grad Steve Blank’s siamesiske tvilling i tilgangen til iværksætteri og ophavsmand til begrebet Lean Startup. Rent metodisk henter Eric Ries sin inspiration i LEAN-filosofiens fokus på kundeværdi og i processen omkring agil udvikling. Hvor The Startup Owner’s Manual i høj grad er et opslagsværk, så er The Lean Startup en lidt mere læsevenlig historie, hvor de specifikke instruktioner er knap så fremherskende.

Hovedbudskaberne i The Lean Startup fremgår af nedenstående foredrag fra Stanford University.

How To Build A Startup: The Lean Launchpad

Online kursus på Udacity af Steve Blank

The Startup Owner’s Manual er omfattende læsning, så Steve Blank’s kursus på Udacity kan fungere som en noget kortere og mere illustreret gennemgang af principperne i The Startup Owner’s Manual. Online kurset dækker dog kun bogens første kapitler om formulering af antagelser.

Tag kurset How To Build A Startup på Udacity…