Topmenu

Værdigrundlag

PRO-programmet arbejder ud fra følgende værdigrundlag:

  • Værdien DRIVE handler om at skabe vækst og udvikling. Vi er der for at vinde kampen på det glo­bale marked, som betjener nuværende og fremtidige kunder samtidig med, at det skal være ”great fun”. Fornemmelse og forståelse af ”sence of urgency” skal gennemstrømme miljøet.
  • Værdien DARE handler om at turde tænke nye tanker og prøve dem af. Værdien bygger også på lysten til at udvide sit netværk og lysten til at knytte kontakter
  • Værdien SHARE symboliserer en netværkstankegang. Vi udveksler erfaringer og gode ideer på tværs – vi bidrager til et innovationsfællesskab
  • Værdien CARE handler om den måde, vi omgås hinanden og vores ideer på. Vi tager ansvar – ikke kun for os selv – men også for andre.

 

PRO-programmet er også stærkt inspireret af andre manifester og trosbekendelser, herunder