Topmenu

Hvad indeholder PRO-Programmet?

I PRO-Programmet er det et centralt princip at fokusere på, hvad der er vigtigst her og nu. At starte en vækstvirksomhed kan let blive en kaotisk proces, men vi har oplevet, at det giver mere fremdrift, hvis man kan fokusere.

Skabelsen af en vækstvirksomhed vil vi derfor gøre i fire principielt adskilte faser:

Fase 0 – Forretningsudvikling

Første fase foregår på tegnebordet. Det er i denne fase, at du gør dig antagelser om kundernes problemer og behov, den ideelle løsning og en skalerbar forretningsmodel. Desuden forsøger du efter bedste evne at sætte tal på idéen.

I denne fase forventer vi en velbegrundet argumentation, men ikke omfattende dokumentation.Vi er stadig på hypoteseplanet.

Du kan principielt starte på bar bund, men en forestilling om et specifikt problem, som du gerne vil løse vil være et endnu bedre afsæt.

I denne fase vil PRO-Programmet primært bistå med:

 • Workshops med udvikling af idéer og forretningsmodeller mv.
 • Adgang til ca. 50 værktøjer på PRO-Programmet.dk
 • Netværk med andre potentielle iværksættere.
 • Coaching i moderat omfang undervejs.

Du kan avancere til fase 1, når du har defineret 1) et problem og en kunde, 2) en løsning på problemet, 3) en forretningsmodel og 4) en budgetmodel. Du behøver ikke at have bygget løsningen endnu. En visualisering og/eller specifikation af ønskede egenskaber er tilstrækkelig.

Fase 1 – Møde virkeligheden

De første afgørende forudsætninger for at skabe en vækstvirksomhed er:

 • At du vil løse et reelt problem for mange mennesker, der er villige til at betale.
 • At du løser det på en måde, som kunderne vil elske.

Hvis problemet ikke er vigtigt nok og løsningen ikke virker attraktiv, er alt andet ligegyldigt.

Derfor fokuserer vi i fase 1 på at komme ud og tale med kunder. I første omgang for at konstatere at problemet er reelt. I næste omgang for at konstatere om løsningen er forrygende.

I denne fase vil PRO-Programmet primært bistå med:

 • Opstilling af fælles konkrete mål for, hvornår problem og løsning er tilfredsstillende dokumenteret.
 • Vejledning, værktøjer og træning i gennemførelse af tests og kundeinterviews.
 • Hyppige statusmøder for at holde fokus og understøtte mange små fremskridt i projektet.
 • Assistance med kontakt til relevante kundeemner.
 • Online værkstøjskasse til gennemførelse af tests og interviews.
 • Workshops, hvor PRO-deltagere arbejder med hinandens problemstillinger.

Du kan avancere til fase 2, når problemet og løsningen er bekræftet af kunderne.

Endelig godkendelse sker ved fremlæggelse af projektet for et ekspertpanel.

Fase 2 – Lær at sælge

Når problem og løsning er valideret, er næste trin på vejen mod en vækstvirksomhed at undersøge, om det er muligt at skabe vækst i salget uden at bruge alle pengene på markedsføring og uden at slide sælgerne op uden at kunne betale dem en rimelig løn.

Vi skal med andre ord udvikle og finindstille vækstmotoren.

Derfor vil vi primært fokusere på at undersøge:

 • Om kunderne faktisk bruger løsningen, når de har købet det – og derfor har lyst til at købe igen.
 • Om løsningen kan sælges med en indsats, der ikke sluger for meget af fortjenesten. Herunder om kunderne selv hjælper med til at sprede budskabet.

Glade, trofaste kunder og evangelister er med andre ord vejen til vækst.

I denne fase vil PRO-Programmet supplere allerede nævnte ydelser med:

 • Salgscoach med praktisk erfaring i den type salg, som du skal arbejde med.
 • Mentor med erfaring som vækstiværksætter og med relevant netværk.

Du kan avancere til fase 3, når du har dokumenteret eller sandsynliggjort en skalerbar salgsmodel. En salgsmotor med turbo!

Endelig godkendelse sker ved fremlæggelse af projektet for et ekspertpanel.

Fase 3 – Skalér

Når vi ved, at salgsmotoren er fintunet, er det tid til at finindstille indtjeningen og afdække mulighederne for skalering på nye markeder.

 • Giver den nuværende forretningsmodel en tilfredsstillende indtjening – eller er der noget der er for dyrt eller tidskrævende for os.
 • Kan vi sprede salget til nye markeder uden urimelige ekstraomkostninger? Virker salgsmodellen andre steder og passer vores løsning til andre kunder.

Når I når til denne fase, er I for alvor interessante for investorer – selvom det kan være sket tidligere.

Derfor vil vi i PRO-Programmet lægge endnu et par ydelser ind i programmet her:

 • Kapitalfremskaffelse og kontakt til investorer.
 • Assistance med etablering af bestyrelse/advisory board.