Topmenu

Group

Involvering af eksperter

Dette case-eksempel er inspiration til, hvordan man kan bruge laboratoriet til at involvere eksperter og praktikere i udvikling og evaluering af idé og forretningsmodel.

Det kan virke grænseoverskridende at kontakte en “stor kanon” eller i det hele taget andre ledere, eksperter og virksomhedsejere for at bede om hjælp til et endnu ufødt projekt. Men selvom der er tale om såkaldt travle mennesker, så handler lysten til at hjælpe ofte om det indtryk man efterlader og den måde man spørger på. Derfor er det at kontakte og samarbejde med andre i høj grad et spørgsmål om kommunikation og etablering af sociale relationer, og således også en velegnet problemstilling i laboratoriet.

 

Problemstilling

Et team har brug for at gøre forskellige eksperter, branchefolk og andre nøglepersoner interesserede i at give feedback og evt. involvere sig i projektet. Det er dog både en udfordring at udvælge de rigtige og desuden tage kontakt til dem og præsentere projektet, så de bliver motiverede til at hjælpe.

Case-forløb

Efter en præsentation af projektet diskuterer deltagerne i grupper, hvilke profiler, der vil kunne give relevant feedback til projektet og hvad der skulle motivere dem til at hjælpe.

Herefter får grupperne en telefonliste over forskellige bracheeksperter, de kan ringe til for at undersøge, hvad der giver dem lyst til at hjælpe iværksættere. Og hvilke iværksættere, de yder mest for. Grupperne præsenterer deres konklusioner.

Endelig forbereder grupperne en præsentation, der leveres foran en relevant brancheekpert, der er til stede i forbindelse med workshoppen.

 

Udbytte

Case-virksomheden: Får input til hvem man bør kontakte og hvordan man bør kontakte dem. Desuden får man mulighed for at opleve en live præsentation for en brancheekspert.

Øvrige deltagere: Lærer mere om hvad der motiverer personer til at hjælpe iværksættere og træner desuden præsentation overfor personer, der skal hjælpe med informationer.

Gæster:

 

Fagligt appendix

Workshoppen kunne afrundes med eller følges op af en workshop om networking og charmekursus.