Topmenu

Group

Afslutning af partnerskaber

Dette case-eksempel er inspiration til, hvordan man kan bruge laboratoriet, når et medlem er teamet ønsker at forlade projektet. I de første faser kan det være ret ukompliceret, men senere i forløbet, hvor der er økonomi involveret og hvor den enkelte besidder tavs viden og er nøglen til eksterne relationer, kan det bliver både juridisk, økonomisk og følelsesmæssigt kompliceret. I laboratoriet bør man dog alene arbejde med de menneskelige aspekter og potentielle konflikter.

 

Problemstilling

Et team står i den situation, at én af deltagerne ønsker at forlade projektet. De øvrige deltagere vil gerne fastholde ham og finde en løsning, så han bliver, men vil på den anden side heller ikke presse ham, hvis det blot er en udsættelse af problemet.

Case-forløb

Deltagerne interviewer hele teamet og evt. andre, der er involveret i projektet. På baggrund af interviews afholdes et møde, hvor deltagere agerer stedfortrædere for parterne og forsøger at nå frem til en løsning gennem diskussion og forhandling.

Udbytte

Case-virksomhed: Får anledning til at observere deres egen konflikt udefra og på den måde måske se alternative løsninger.

 

Øvrige deltagere: Får mulighed for at indleve sig i en potentiel konflikt mellem partnere og måske mulighed for at foregribe den i egen virksomhed eller have handlemuligheder, hvis konflikten indtræffer i egen virksomhed.

Gæster:  Evt. gæster får også indsigt i muligheder for konflikthåndtering og -løsning.