Topmenu

Bogholderi og økonomisystem

Bogholderi, regnskab og hvad deraf følger af moms- og skattebetaling kan for nogen virke som det mest skræmmende ved at starte virksomhed, så det er nok på sin plads at få det lidt ned på jorden.

I forhold til myndighederne handler bogholderi primært om:

  • At du skal have dokumentation for alle dine ind- og udbetalinger.
  • At du skal føre bogholderi, hvor du registrerer dine ind- og udbetalinger mv.
  • At du skal indberette moms kvartalsvis.
  • At du skal aflevere årsregnskab – eller evt. blot indberette nøgletal – en gang om året til skat.
  • At du skal gemme dokumentationen i fem år.

For at kunne gøre dette bør du gøre følgende:

Find et økonomisystem

Der findes en række økonomisystemer på det danske marked. Tendensen i de senere år har været i retning af cloud-baserede løsninger, hvor dit bogholderi ligger online og let kan tilgås af revisor eller bogholder, når du ønsker det.

Nogle eksempler på disse er:

Dinero – et ret nyt system fra Martin Thorborg og co, hvor du kan komme gratis i gang. Det er udviklet med iværksættere som den primære målgruppe.

E-conomic – et mere etableret dansk økonomisystem med flere tilkøbsmoduler og apps.

eAccounting – der er cloud-versionen fra VISMA som i mange år har haft succes med den traditionelle softwareversion SummaSummarum

Hvis du har fundet en revisor og evt. en ekstern bogholder, vil de som regel have et eller flere foretrukne systemer, som de arbejder i. Så rådfør dig evt. med disse.

 

Opsæt dit økonomisystem

I dit økonomisystem skal du i første omgang oprette en kontoplan. Du vil dog som regel kunne tage udgangspunkt i den standardkontoplan, der allerede er oprettet i de fleste økonomisystemer.

Men når du opsætter din kontoplan, så tænk over hvilke tal du gerne nemt vil kunne trække ud af regnskabet. Skal man fx kunne lave rapporter på salg opdelt på varegrupper.

Dertil kommer en række andre indstillinger, som manualen kan guide dig igennem.

Du kan evt. også søge hjælp hos en revisor eller en bogholder.

 

Opsæt dit arkiv

Sørg for at have et sted – ringbind, mapper på computeren etc. – hvor du samler dine eksterne bilag, egne fakturaer og anden dokumentation for ind- og udbetalinger mv.

 

Lav en bogføringsvejledning

For at sikre, at der er en vis systematik og ensartethed i den måde du bogfører tingene i dit økonomisystem, bør du have en bogføringsvejledning med disse retningslinier. Den kan evt. laves efterhånden som du får nye indtægter og udgifter.

Din systematik skal desuden sikre, at du overholder bogføringsloven.

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvordan du sikrer, at du overholder bogføringsloven….