Topmenu

Kanvas DK - Kundeværdi bmg

Brainstorm på løsning

De fleste kender brainstorming i grupper, når man skal have idéer. Et fyrværkeri af idéer uden kritik og struktur. Nogle gange dukker noget fantastisk op. Andre gange fiser det lidt ud i ingenting.

Hemmeligheden bag en god brainstorming er forberedelse.

 • De rigtige mennesker
 • Den rigtige udfordring
 • Den rigtige indstilling
 • Den rigtige indlevelse
 • Den rigtige inspiration
 • Den rigtige stimulering
 • Den rigtige opfølgning

 

De rigtige mennesker

Sammensæt en lille men blandet gruppe, hvor der ikke er for meget politik mellem deltagerne.

Inviter også personer, der ikke er en del af jeres daglige team. Allerede efter kort tid er I formentlig begyndt at tænke lidt for ens. Eksterne deltagere kunne fx være potentielle kunder.

Overvej desuden at køre flere små branstorming sessioner i stedet for én stor. Der sker noget i hovederne imellem sessionerne.

Den rigtige udfordring

Sørg for at udfordringen under jeres brainstorm er klart defineret. Hvad er det for et spørgsmål, der skal besvares.

 

Den rigtige indstilling

Sørg for at alle kender reglerne for brainstorming:

 • Tal én af gangen.
 • Ingen lange taler – max 30 sekunder pr. idé.
 • Visualiser med simple skitsetegninger.
 • Ingen vurderinger og kritik. Det kommer senere.
 • Hav det sjovt!

For at understrege disse principper kan man fx lave en runde, hvor man skal komme med idéer, som man ved vil provokere og blive kritiseret af andre.  Og måske belønne modet.

Den rigtige indlevelse

Mennesker bliver inspireret af mennesker. Ikke af målgrupper.

Sørg for en grundig forberedende kundeindlevelse. Fx ved at arbejde med personas, journey maps eller andre øvelser fra http://pro-programmet.dk/portfolio-gallery/problem-kunder/

Sørg for at gøre dette arbejde visuelt og hæng jeres arbejde fra denne fase op på væggen i det rum, hvor I gennemfører brainstormen.

 

Den rigtige stimulering

Ingen brainstorm kan holde dampen oppe uden at blive stimuleret.

 

Trigger-spørgsmål

Derfor er det afgørende at kunne facilitere processen med nogle trigger-spørgsmål, der kan stille skarpt på nogle specifikke elementer af problemstillingen.

 

Citater og historier

Noter inden brainstormen ordrette citater eller korte historier, der kan bruges som inspiration til brainstormen. Det kan være citater fra kunder, som I har talt med eller læst om, eller personlige oplevelser.

Noter hvert citat eller historie på et selvstændigt ark eller kort, så I let kan trække dem frem enkeltvis, når brainstormen trænger til lidt stimulering.

Så tvivl om jeres antagelser

Endnu en måde at stimulere brainstormen er at så tvivl om de ting, som I tager for givet.

Dette kan fx gøres ved at identificere en fælles antagelse, der ikke stilles spørgsmålstegn ved og så begynde at spørge: Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

Udforsk ekstremerne

Ekstreme scenarier kan ofte stimulere til nye tanker.

Identificer forhold i omgivelserne, der påvirker jeres projekt, og forstil jer så en endnu mere ekstrem udvikling end den forventede.

 

Byt om på hvem der gør hvad

Hvis I har kortlagt værdikæden for jeres løsning, kan I begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvem der skal gøre hvad.

 • Hvordan ville det se ud, hvis vi lod partnere udføre…..?
 • Hvordan ville det se ud, hvis vi selv uførte ……?

 

Udforsk teknologiske scenarier og trends

Nye teknologier og trends i markedet og blandt kunderne kan åbne for nye muligheder og måder at gøre tingene på. Sørg for at I også tager afsæt i disse, når I gennemfører jeres brainstorm.

Eksempler på spørgsmål, der kan stimulere til denne tænkning kunne være:

 • Hvordan kan vi lade kunderne lave selvbetjening?
 • Hvordan kan vi lade kunderne selv sammensætte og personalisere deres produkt/ydelse?

 

Sæt jer i andres sted

Forestil jer at I var en anden person i en anden branche.

Hvad nu hvis….

 

Gå ind i fremtiden og spol tilbage

Forestil jer hvad I har opnået i fremtiden, og beskriv så, hvordan I nåede dertil.

Hvad var det ved jeres løsning, der bragte jer i den retning?

 

Den rigtige facilitering

Det er vanskeligt at facilitere en brainstorm, hvis man selv er aktiv deltager i den. Derfor bør der være én der har fokus på at få processen til at fungere uden at skulle levere indhold.

Opgaven er at holde humøret højt, holde tempoet og skabe variation i forløbet.

Hvis man bare kaster gruppen ud i en mundlig brainstorm fra starten, er der en risiko for at nogle få højtråbende, dominerende og meget talende, der kommer til at dominere processen og dermed underminerer de mere stilfærdige og eftertænksomme, som så brænder inde med deres idéer.

Derfor giver det ofte en god start at lade deltagerne arbejde individuelt og skriftligt:

 1. Skriv tre idéer ned på kort eller post-it-sedler i løbet af tre minutter.
 2. Vis enkeltvis kortene til de øvrige i gruppen.
 3. Tag en ny runde med tre nye idéer på tre minutter. Første runde giver ofte primært de idéer, man allerede har gået og tænkt på. I anden runde har man mulighed for at bygge videre på andres idéer og komme på nye.

Efter denne start, hvor alle er kommet til orde, og man har lært hinanden lidt bedre at kende, kan man naturligvis fortsætte med fælles mundtlig brainstorm, men prøv også at overveje andre varianter:

Lad gruppen arbejde i mindre grupper eller par (hvis I er mange nok til det).

Indbyg konkurrenceelementer mellem grupper.

Lad grupperne arbejde med samme problem ud fra forskellige vinkler.

Den rigtige opfølgning

Lad være med at betragte brainstormens resultat som konceptet. Det er blot råmateriale til at arbejde videre med konceptet, så sørg for at bruge tid på udvikling af konceptet efterfølgende.