Topmenu

3d person with a gears wheel

BUDGETMODEL coaching

Hvad skal der til før det er penge i det?

Så længe I ikke sætter tal på jeres projekt, kan alt lade sig gøre. Men opstilling af en hurtig budgetmodel – selvom den er baseret på grove skøn og gætteri – giver et meget konkret billede af, hvad der skal til for at skabe en sund forretning.

Den første budgetmodel som regel blot være en hypotetisk simulation, men så har vi noget, som vi kan begynde at teste.

Hvad?

Dette forløb indeholder primært følgende:

  • Hvilke tal er de vigtigste, når vi skal opstille en budgetmodel?
  • Hvordan opstiller man en dynamisk model, som man kan rette til efterhånden som man bliver klogere?
  • Hvordan tester vi om vore antagelser holder?
  • Hvad viste vore tests, og hvad betyder det for den samlede rentabilitet?

Hvem?

Dette forløb er primært relevant, når I har defineret jeres forretningsmodel.

Budgetmodellen tager primært afsæt i forretningsmodellen.

 

Hvorfor?

Det primære udbytte af dette forløb er:

  • En simulation af økonomien i jeres projekt.
  • En dynamisk model, som løbende kan justeres efterhånden som jeres antagelser ændrer sig.
  • Evt. alternative budgetmodeller til alternative forretningsmodellere.

 

Forudsætninger og forberedelse

Inden vi går i gang med budgetmodellen er det vigtigt, at I har udarbejdet en forretningsmodel – eller evt. flere alternative forretningsmodeller.