Topmenu

lemonade-stand

FORRETNINGSMODEL coaching

Hvordan laver vi det? Hvordan sælger vi det? Hvordan tjener vi penge?

At have identificeret et problem og fundet en løsning er ikke det samme som at have en forretning. Udviklingen af forretningsmodellen er mindst lige så kritisk som udvikling af selve løsningen.

I dette coachingforløb undersøger vi, hvordan vi kan optimere forretningsmodellen. Dvs. hvordan er det mest optimalt at sælge? Hvordan skaber vi den organisation, der kan levere løsningen? Og hvordan sikrer vi bedst, at vi tjener penge?

Geniale idéer er ligegyldige, hvis man ikke kan sælge effektivt, servicere kunderne ordentlig og tjene på det, man sælger.

Hvad?

Dette forløb består primært af følgende:

 1. Skitsering af flere alternative forretningsmodeller.
 2. Formulering af antagelser om det enkelte elementer i forretningsmodellen.
  1. Hvad skal I levere?
  2. Hvordan skal det sælges?
  3. Hvordan skal det udføres og leveres?
  4. Hvordan skal I tjene penge?
  5. Designe tests, hvor I kan afprøve om antagelserne holder.
  6. Gennemføre tests samt evaluere og løbende revidere forretningsmodellen.

 

Hvem?

Dette forløb egner sig i princippet til alle teams, der har en skitse til en idé.

I kan vælge at starte forløbet når I har fået idéen og gerne vil have skitseret forretningsmodellen, men I kan også starte, når I allerede har skitseret en forretningsmodel og gerne vil i gang med at afprøve, om modellen holder.

 

Hvorfor?

Udbyttet af dette forløb vil primært være:

 1. At se sin idé som en forretning og ikke bare som et produkt eller en service.
 2. At se flere alternative måder at realisere idéen på.
 3. At se en mulig udviklingsretning for projektet.
 4. At få afprøvet, om man kan drive forretningen sådan som I forventer.

Forudsætninger og forberedelse

Før I går i gang med forretningsmodellen forventer vi, at I har overvejet hvad I vil sælge og hvem der kunne være jeres kunder. Men ikke nødvendigvis at I er afklaret.

Men I bør have overvejet: Hvilket problem vil vi løse? Hvordan vil I løse det? Hvem er mulige kundesegmenter?

Som forberedelse til dette forløb forventer vi også, at I har sat jer ind i forretningsmodellens elementer.

Fx via http://pro-programmet.dk/fire-trin-mod-en-vaekstvirksomhed/forretningsudvikling/hypoteser/forretningsmodel/

Vi har imidlertid et værktøj, som gør det let at komme i gang med forretningsmodellen uden de store forudsætninger, så I kan i princippet gå I gang med dette NU.