Topmenu

Group

Håndtering af møder med bestyrelse og advisory board

Nærværende case-eksempel skitserer hvordan man i laboratoriet kan arbejde med mødeledelse i forbindelse med møder i bestyrelse og advisory boards. At tilrettelægge og lede et møde med personer, som er der på grund af deres ekspertise og måske tidligere succes, kan være udfordrende og intimiderende for uprøvede iværksættere.

Problemstilling

Et team synes ikke at samarbejdet med deres advisory board eller bestyelse er tilfredsstillende. Energien er gået lidt ud af det, og man får ikke tilstrækkeligt udbytte af møder med board/bestyrelse.

 

Case-forløb

Deltagerne interviewer først case-virksomheden om deres opfattelse af problemstillingen. Herefter involveres hele bestyrelsen eller advisory boardet. Disse interviewes om deres opfattelse af det ideelle møde.

På baggrund af konklusioner inddrages både team og bestyrelse/advisory board i planlægning af et bestyrelsesmøde. Deltagerne kan evt. gennemføre et kort møde på baggrund af erfaringer.

 

Udbytte

Case-virksomhed:

Øvrige deltagere:

Gæster: