Topmenu

Kanaltest af produktvurdering

Kanaltest – produktvurdering

Undersøg om jeres produkt passer til kanalerne og om kanalerne er begejstrede for det.

Kanalerne skal ikke blot tro på, at deres kunder vil købe det, men også at de selv kan tjene penge på det uden for meget besvær.

De vigtigste trin:

  1. Hypoteser. Formuler jeres hypoteser om, hvorfor kanalerne vil blive begejstrede for jeres produkt. Lav en liste over, hvad de vil blive mest begejstret for og hvad de vil være mest skeptisk overfor.
  2. Testkanaler. Lav en liste over de kanaler, som I vil teste jeres antagelser på og find kontaktoplysninger.
  3. Præsentation. Forbered en præsentation af jeres selv og hvorfor I vil tale med kanalen.
  4. Forbered en præsentation af produktet.
  5. Spørgsmål. Formuler en række åbne spørgsmål, som skal få kanalerne til at fortælle om deres holdning og forventninger til produktet.
  6. Kontakt kanaler for at aftale møde – eller alternativt gennemføre telefoninterviews.
  7. Gennemfør interviews og noter resultater.
  8. Revider evt. jeres antagelser om, hvad kanaler er begejstret for og hvor de er skeptiske.