Topmenu

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet er til for at du kan se, om du måned for måned har likviditet (penge) til at betale dine kommende udgifter.

Opstillingen af likviditetsbudgettet giver dig derfor en oversigt over likviditetssituationen i de forskellige perioder, hvornår der er behov for ekstra likviditet, og hvornår der er overskydende. Det er derfor vigtigt, at du formår at vise:

  • Hvordan ser din likvide beholdning ud d. 1. i hver måned?
  • Hvor store er dine indtægter hver måned?
  • Hvor store er dine udgifter hver måned?
  • Hvor stort er dit overskud/underskud hver måned?

Likviditetsbudgettet er et vigtigt instrument i driften af din virksomhed, da man ikke kan forvente en stabil indkomst – der vil altid være forskel fra måned til måned. Der vil derfor være måneder hvor indkomst/udgift-fordelingen er negativ, hvilket man derfor vil kunne forberede sig på ved enten at få ændret kassekreditten, sikre en større indtjening eller udskyde nogle af udgifterne til en anden måned.

HUSK: Lav altid likviditetsbudgettet på månedsbasis, og med en tidsperiode på 1-2 år.

Hent skabelon til dit likviditetsbudget