Topmenu

Kanvas DK - Kunder bmg

Markedets størrelse

Når du har udvalgt ét eller flere mulige segmenter, bør du overveje, om segmenterne virker store nok til at understøtte en virksomhed, der også gerne skal vokse. Markedet bør opgøres i kroner, og for at gøre dette, bør du gøre dig nogle antagelser om følgende:

  • Potentielle kunder – hvor mange personer/virksomheder er der i de valgte segmenter på dit geografiske marked?
  • Købende kunder – hvor mange procent af disse bruger faktisk penge på at købe den type produkt/ydelse, som du vil sælge?
  • Årskøb pr. kunde – hvor mange penge bruger en enkelt kunde i gennemsnit på årsbasis på den type produkt/ydelse, som du vil sælge?

Markedets størrelse for det pågældende segment er så simpelthen:

 

Potentielle kunder

x Andel der faktisk køber i dag

x Årskøb pr. kunde

Dette kan være en frustrerende opgave, da præcise statistikker ofte ikke findes. Men brug i første omgang et par timer på at finde de bedste statistikker du kan. Det kan være på hjemmesider for nationale statistiske kontorer, i tilgængelige brancherapporter eller i artikler.

 

Denne information kan give en god indikation af det samlede marked, men den kan ikke sige noget om, hvorvidt de rent faktisk vil købe dit produkt. Så du skal ikke bruge for meget tid på dette i første omgang.

I et projekt med opstart af produktion af specialbyggede luksusmotorcykler fandt man fx statistik om salget af store motorcykler i almindelighed, og i et projekt med en webshop med skønhedsprodukter fandt man statistik om, hvor mange procent, der faktisk køber skønhedsprodukter online.