Topmenu

PROtest-Observation

Observer anmeldelser

Undersøg hvordan kunderne anmelder jeres kommende konkurrenter og alternative løsninger.

Find hjemmesider hvor konkurrerende produkter er blevet anmeldt og undersøg om der er mønstre og gentagelser i anmeldelser. En enkelt sur anmeldelse er ikke dokumentation for en generel negativ holdning.

Noter mønstre i både ris og ros.

Udover at bekræfte, at der problemer I kan løse, så kan de også indikere brugernes generelle problemer, behov og forventninger – og måske give inspiration til positionering.