Topmenu

PROtest-Observation

Observer debat om problemet

At følge med i debatten om et givet problem kan være et supplement til eller i visse tilfælde et alternativ til Test af Problemet.

Hvis kunderne har et problem, er der også en god chance for, at de har givet udtryk for det i..

  • debatfora
  • blogs
  • supportfora
  • sociale medier
  • portaler for anmeldelser
Undersøg derfor, om man diskuterer den problemstilling, som I vil løse:
  • Er der mønstre?
  • Hvad ser kunderne som problemet?
  • Hvor vigtigt er problemet og hvorfor?
  • Hvordan løser de det i dag?

Denne test kan også bruges som forberedelse til jeres egen Test af Problemet, så I er i stand til at udvælge de mest relevante kundesegmenter og stille mere kvalificerede spørgsmål til kunden.