Topmenu

screening

Screening af Organisation til Fase 1

For den organisatoriske og teamet er det centrale spørgsmål ved udgangen af fase 0:

Hvordan skal løsningen frembringes?

Er der med andre ord klarhed over, hvilke aktiviteter og ressourcer, der nødvendige og hvem der skal udføre og bidrage med disse?

 Ressourcer  
Teamvision Har teamet en klar fælles vision?
Teamværdier Har teamet afklaret fælles værdier?
Teamroller Er teamets roller afklaret?
Team-Mission-match Passer den nye virksomheds mission med iværksætternes personlige ambitioner og villighed til at løbe risici og overlade magten til andre?
Teamets egnethed Kan teamet gennemføre projektet?
Netværk Har teamet tilstrækkelige forbindelser op, ned og på tværs af værdikæden?
Anskaffelser Er de nødvendige materielle anskaffelser for at kunne etablere virksomheden afklaret?
Er omkostningen ved materielle anskaffelser estimeret?
Finansieringsbehov Er det forventede finansieringsbehov frem til opstarten afklaret?
Finansieringskilder Er der en plan for forventede finansieringskilder?
Beskyttelse af immaterialret Er muligheder for beskyttelse af immaterielle rettigheder beskrevet?
Immaterielle aktiver Er øvrige immaterielle aktiver beskrevet?
Besidder virksomheden unikke processer (enekontrakter og alliancer), muligheder og sjældne ressourcer, der er med til at afbøde truslen fra konkurrenter?
 Aktiviteter
Partnerskaber
Partnerskaber Er ønskede partnerskaber beskrevet?
Er der en klar beskrivelse af partneres ydelser?
Er der en klar beskrivelse af, hvad partneres udbytte?