Topmenu

Group

Etablering af partnerskaber

Dette case-eksempel er ment som inspiration til valg af samarbejdspartnere og tilgang til etablering af partnerskaber.

At vælge en partner til fx produktion, distribution eller markedsføring er ikke kun et spørgsmål om partnerens kompetencer og kontraktlige vilkår. Det er i høj grad også et spørgsmål om personlig tillid og indsigt i partnerens interesser og motiver. Denne komplicerede side af etablering af partnerskaber gør problemstillingen velegnet til bearbejdning i laboratoriet, mens de mere tekniske spørgsmål om kompetencer og kontraktlige forhold kræver mere faglig rådgivning.

 

Problemstilling

Et team har brug for at etablere samarbejdsrelationer med en partner – f.eks. en leverandør, salgs- eller markedsføringspartner eller lignende. I den forbindelse er man usikker på valget af partner og på hvilke vilkår man kan betinge sig.

Case-forløb

Deltagerne interviewer case-virksomheden og diskuterer efterfølgende, hvad man skal søge hos partneren og hvad man til gengæld kan tilbyde. Deltagerne forbereder en præsentation for partneren.

En potentiel partner inviteres til at deltage i en del af forløbet. Her gennemføres et møde med partneren med præsentation og forhandling. Forhandlingen kan gennemføres af de faktiske parter eller stedfortrædere. F.eks. med deltagere som repræsentanter for henholdsvis case-virksomhed og partner – eller med deltagere som repræsentanter for case-virksomhed i direkte forhandling med partner etc.

Udbytte

Case-virksomheden: Får input til hvordan man kan præsentere for og forhandle med partneren på baggrund af konkret observation.

Øvrige deltagere: Refleksion over at skabe værdi for partnere, som kan bruges i egen virksomhed. Desuden konkret erfaring i forhandling med partner – i en mindre farlig kontekst.

Gæster:

 

Fagligt appendix

Workshoppen kunne afrundes med eller følges op af et fagligt indlæg om juridiske forhold ved partnerskaber.