Topmenu

screening

Screening af Penge til Fase 1

I den finansielle del er det centrale spørgsmål ved udgangen af fase 0:

Kan man tjene penge?

 

 Indtægter  
Indtægter Er det klar defineret, hvad virksomheden tager penge for og hvorfra den får indtægter?
Pris Er der fastsat en foreløbig pris for produktet?
Salgsbudget 12-24 mdr. Er der formuleret antagelser om, hvordan salget vil udvikle sig over de første 12-24 måneder efter første salg?
Konsistens ift. forrretningsmodel Er der en eksplicit sammenhæng mellem forretningsmodellen og salgsbudgettet?
 Omkostninger  
Variable Er variable omkostninger (kostpris) for produktet defineret?
Udvikling Er udviklingsomkostninger estimeret for de kommende 12-24 måneder?
Beskyttelse af immaterielle rettigheder Er omkostninger til beskyttelse af immaterialret estimeret?
Lønninger Er lønninger estimeret for de kommende 12-24 måneder?
Driftsomkostninger Er øvrige faste driftsomkostninger estimeret for de kommende 12-24 måneder?
Etableringsomkostninger Er etableringsomkostninger og indledende investeringer estimeret?
Konsistens Er der en klar sammenhæng mellem forretningsmodel og omkostninger?
 Budget  
Budgetmodel Er der opstillet en budgetmodel for de kommende 12-24 måneder?
Bruttoavance/overskudsgrad Er bruttoavancen/overskudsgraden tilstrækkelig i forhold til den typiske omkostningsstruktur i branchen?
Nulpunkt Virker nulpunkts niveauet for driften opnåeligt?