Topmenu

Group

Træne produktpræsentation

Dette case-eksempel er inspiration til, hvordan man kan bruge laboratoriet til at afprøve metoder til produktpræsentation inden man besøger kunden.

Det kan være mentalt svært at adskille en salgspræsentation fra en situation hvor man blot forsøger at få feedback på produktidéen. Men målet for den første produktpræsentation er ikke at sælge, men at få 2-3 gode idéer til forbedring med hjem. Derfor kan det være af afgørende betydning, at man er i stand til at gennemføre en præsentation, hvor man får den brugbare feedback.

 

Problemstilling

Et team vil gerne kunne præsentere deres produkt for at få feedback fra kunder, men er usikre på både hvordan de skal præsentere noget, der endnu ikke eksisterer – og som måske er helt eller delvist immaterielt. Og desuden er de usikre på, hvordan de får den mest lærerige feedback ud af kunder.

Case-forløb

Deltagerne interviewer case-virksomheden om deres produkt og ser evt. eksisterende visualiseringer. Desuden interviewer de case-virksomheden om, hvad det er man har brug for at vide om kunderne. På baggrund af interview og materialer diskuterer deltagerne, hvad man har brug for at få kunden til at fortælle om. Når de primære ønsker til feedback fra kunden er afklaret, forbereder deltagerne i grupper forskellige præsentationer.

Herefter inddrages virkelige kundeemner i processen og grupperne præsenterer for kunder. Eksempelvis ved at tre grupper præsenterer for tre forskellige kunder i enrum og herefter roterer, så alle kunder ser alle præsentationer. Til sidst giver grupperne tilbagemelding på deres oplevelser med præsentation, ligesom kunder giver feedback på oplevelse af de tre præsentationsseancer.

Det hele afsluttes med konkluderende feedback til case-virksomheden.

Udbytte

Case-virksomheden: Udbyttet vil være, at man får anskueliggjort forskellige måder at præsentere produktet på og desuden får konkret kundefeedback. Det bliver tydeligere, hvordan det kan gøres, og udbyttet bliver synligt.

Øvrige deltagere: For de øvrige deltagere er udbyttet, at man får trænet produktpræsentation og spørgeteknik i en meget virkelig, men stadig ufarlig kontekst. Det giver træning, inspiration og selvtillid i forhold til egne produktpræsentationer.

Gæster:

 

Fagligt appendix

Workshoppen kunne afrundes med eller følges op af en workshop om visualisering.