Topmenu

screening

Screening af Salg til Fase 1

Når de drejer sig om kunder og salg, så er hovedspørgsmålet ved afslutningen af fase 0:

Hvem skal det sælges til – og hvordan?

Har teamet med andre ord et veldefinerede kundesegmenter og udviklede antagelser om kundernes behov og situation. Og har man et billede af, hvordan man sælger til disse segmenter.

Kunder
Segmentering Er segmenter i markedet defineret?
Målgruppe Er den primære målgruppe defineret?
Kundeprototyper (Personas) Har teamet udviklet kundeprototyper for alle prioriterede segmenter?
Problem-/behovsbeskrivelse Har teamet redegjort for hvilket problem man løser eller hvilket behov man dækker?
En dag i kundens liv Kan teamet forklare, hvordan kundens liv og hverdag vil være anderledes før og efter køb af produktet?
Journey Map Er teamet i stand til at redegøre for kundens oplevelse af problemsituationen trin for trin?
Kundetyper og indflydelse Har teamet redegjort for hvem der forventes at være involveret i og påvirke købsprocessen?
Problemets betydning Har teamet redegjort for hvor vigtigt eller stærkt problemet eller behovet ventes at være?
Marked
Markedets størrelse Er markedets forventede størrelse beskrevet?
Markedsvækst Er forventet markedsvækst beskrevet?
Kunderelation
Relation Har teamet taget stilling til, i hviket omfang forretningsmodellen skal baseres på engangssalg, gensalg eller vækst i kunderelation. 
Erhvervelse af kunder Har teamet beskrevet forventede metoder til erhvervelse af de første kunder?
Kanaler
Kanaler Har teamet angivet forventede kanaler?
Distributionskæden Kan teamet tegne distributionskæden?
Kanalomkostninger Har teamet angivet antagelser om omkostninger og krav til fortjeneste i de enkelte led i kæden?