Topmenu

Interviews

Test af produktpositionering

De vigtigste objektive forskelle på jeres produkt og alternativerne stemmer ikke nødvendigvis overens med den måde kunderne oplever forskellen.
Derfor kan det være værd at undersøge, hvad kunderne selv ser som forskellen – og dermed en mulig positionering.

De vigtigste trin i denne test er:

  1. Identificer hvilke løsninger I forventer, at kunderne ser som alternativet til jeres løsning.
  2. Beskriv hvordan udbyderne positionerer disse produkter.
  3. Beskriv hvor I ser jeres produkts (ikke virksomhedens) styrker og svagheder i forhold til alternative produkter.
  4. Formuler positionering af produktet.
  5. Kontakt kundeemner og aftal møder.
  6. Afprøv hvordan kunderne ser på alternative løsninger og deres position.
  7. Afprøv om jeres positionering er troværdig og relevant for dem.