Topmenu

Test cost-per-click

Hvis salget er baseret på web eller mobilt salg, og trafikken i høj grad er genereret af online annoncering, er prisen pr. klik afgørende for, om modellen er rentabel.
De vigtigste trin i testen er:
  1. Definer en række søgeord og søgestrenge, som I jeres annoncer skal vises på.
  2. Opsæt en kampagne på Google AdWords eller andre pay-per-click-programmer. Gerne med flere alternative annoncetekster.
  3. Observer den gennemsnitlige pris pr. klick.
  4. Sammenhold med konverteringsraten og beregn pris pr. kunde – og sammehold med gennemsnitligt dækningsbidrag pr. kunde.

 

Supplerende tests:

Som en del af denne test vil det også være relevant at teste fx

  • Klikrate på alternative annoncetekster.
  • Annoncens placering ved alternative max-priser pr. klick.