Topmenu

Test værdihypotese for partnere

Partnerskaber handler består i en gensidig forpligtelse til at give partneren noget, der giver udbytte.

Derfor kan det være relevant at teste, om partneren faktisk mener, at det I tilbyder dem er attraktivt i forhold til det de skal give.

De vigtigste trin i denne test er:

  1. Definer hvad I konkret vil bede partneren om. Hvad, hvor meget, hvornår etc.
  2. Definer hvad I konkret vil tilbyde partneren.
  3. Beskriv hvordan I mener at jeres tilbud vil komme partneren tilgode. Hvilket udnytte får partneren på kort og langt sigt. Sæt gerne beløb på.
  4. Lav en liste over foretrukne partnere.
  5. Kontakt partnere og undersøg hvilken værdi partneren kunne se i et partnerskab. Forelæg herefter evt. jeres egne antagelser om værdien af partnerskabet.
  6. Noter reaktionerne og revurder jeres vilkår for partnerskab.

Denne test har alene til formål at undersøge værdien for partneren. Hvis I antager at partneren vil kunne spare omkostninger eller øge omsætning – fx kr. 100.000 årligt – skal I forsøge at få partneren til at forholde sig til dette – direkte eller indirekte.

Læs mere om test af partnerhypoteser…