Topmenu

Kanvas DK - Partnerskaber bmg

Værdihypotese for partnerskab

Hvis I planlægger at indgå partnerskab, må det være ud fra en forventning om gensidigt udbytte af samarbejdet.

Formuler derfor jeres hypoteser om værdi af partnerskab ud fra følgende overvejelser:

 

  • Kan I klart definere den potentielle værdi for partneren?
  • Passer partnerskabet ind i partnervirksomhedens strategi? Hvis ikke, ville de finde det umagen værd at ændre deres prioriteter?
  • Er denne mulighed tilstrækkelig betydningsfuld til at den er værd at brug tid og energi på for partneren?
  • Er der overbevisende grunde til at partnerskab med netop jer vil være det bedste alternativ for jeres partnere?

Har partneremnet offentligt tilkendegivet eller givet indtryk af, at de er interesseret i det, I tilbyder dem? (Gennem udtalelser eller handlinger).