Topmenu

Group

Valg af mentor eller rådgiver

 

Problemstilling

Et team ønsker at finde en mentor eller en central rådgiver (f.eks. revisor) for virksomheden.  Man har nogle emner i kikkerten, men er uklar på hvem man skal vælge og hvilke kriterier, man skal lægge til grund. Og måske også i virkeligheden usikker på, hvilket udbytte man kan få.

Case-forløb

Deltagerne interviewer teamet om, hvad det er for et behov de selv ser. Teamet interviewes individuelt for at afklare, om man har et fælles billede. Ellers forsøges det efterfølgende at skabe et fælles billede af behov med hjælp fra grupper.

Deltagerne interviewer derefter i grupper både en række mulige mentorer (ikke fra den faktiske emneliste) og/eller rådgivere. Desuden interviewes 2-3 iværksættere, der har erfaringer med brug af mentorer/rådgivere i den tidlige fase. Rækkefølgen af ovenstående skal overvejes.

På baggrund af disse interviews diskuteres den ideelle mentorprofil – alternativt diskuteres konkrete emner.

Udbytte

Case-virksomhed: Får mulighed for at se den komplicerede beslutningsproces for egen virksomhed udefra. Det giver øget bevidsthed om egen beslutningsproces.

Øvrige deltagere: Konkret træning i at vurdere og udvælge mentorer til et specifikt projekt. En øvelse, der kan overføres på egne valg af mentorer og rådgivere – og give anledning til eftertanke om, hvordan man evt. selv har gjort det hidtil.

Gæster: