Topmenu

Interviews

Valider værdi for kanaler

At løsningen har værdi for slutkunden er ingen garanti for, at den har værdi for kanalen. Derfor er det vigtigt at få bekræftet, at kanalerne ser produktet og konceptet som potentielt værdifuldt for deres forretning.

De vigtigste trin i denne test er:

  1. Identificer de foretrukne kanaler.
  2. Beskriv hvordan jeres løsning skaber værdi for kanalen – sæt gerne kroner og procenter på.
  3. Kontakt kanaler og undersøg om jeres tal synes at begejstre kanalen – eller i det mindste stille den tilfreds.
  4. Noter den enkelte kanals reaktion og noter især de elementer og tal, der vakte særlig interesse eller begejstring.

Denne test indeholder ikke en konkret præsentation af produktet. Det er snarere end generel undersøgelse af betingelserne for at komme ind i en kanal. Testen er i princippet parallel til problempræsentation og -test i fase 1.

 

Alternativ:

Såfremt det ikke er muligt at få tilstrækkelig feedback fra kanaler, kan det være et fuldt tilstrækkeligt alternativ at tale med andre leverandører til kanalen og få deres erfaringer med, hvad kanalerne lægger vægt på og stiller af krav.