Topmenu

Validering af Customer Journey Map

Hvis I har udarbejdet et Journey Map Fase 0, er Fase 1 tidspunktet for at validere jeres antagelser: Oplever kunderne faktisk den beskrevne proces sådan som I forventer?

Valideringen har følgende trin:

  1. Udvælg et begrænset antal mulige kunder.
  2. Gennemfør pilotinterviews – for at få justeret spørgerammen.
  3. Juster spørgerammen.
  4. Gennemfør interviews og identificer ”sandhedens øjeblik” og andre nøgletemaer.
  5. Undersøg de observerede temaer hos kunderne.
  6. Definer segmenter og kundetyper blandt observationerne.
  7. Kortlæg rejsen for forskellige kundetyper.