Topmenu

PROtest-Eksperiment

Wizard of Oz MVP

Hvis I tilbyder en automatiseret service – fx via internettet – så tilbyd i første omgang ydelsen manuelt, men stadig via et teknologisk interface.

Hvis I tilbyder menuplaner på baggrund af indtastede data, så lad fx brugerne indtaste data online og lav så menuplanerne manuelt.

Formålet er dels at få indsigt i brugernes faktiske behov og den måde de bruger løsningen, og dermed også få indsigt i, hvad det færdige produkt skal kunne.

Tag gerne den pris, som det automatiserede produkt skal lanceres til, for også at teste prisen.