Topmenu

Projektplanen II: Hvordan vil I gøre idé til forretning?

Jeg har jævnligt hørt om idéer, der er opstået over en kasse øl eller nogle flasker rødvin, men jeg tror at man skal holde sig ædru, hvis man skal udtænke geniale forretningsmodeller.

Musik er musik, men der er rigtig mange forskellige måder at tjene penge på det – fra at tage en guitar og gå ned på strøget til etablering af musikstreamingtjenester som Spotify. Det er således ikke altid selve produktet der er interessant, men måden I sælger og leverer det på. I bør derfor bruge mindst lige så meget kreativ energi på at tænke på, hvordan I vil drive forretning som på hvad I vil levere.

I bør med andre ord arbejde med forretningsmodellen.

Uanset om I har fokus på at gøre noget godt for verden eller skabe en virksomhed, som kan gøre jer rige, så er der fire grundlæggende spørgsmål I skal gøre jer nogle forestillinger om:

  • Hvad vil vi levere?
  • Hvordan kan vi sælge det?
  • Hvordan kan vi lave det?
  • Hvordan kan vi tjene penge på det?

Det er jo grundlæggende det al forretning handler om: At lave noget, som man kan sælge til en kunde, der vil betale for det. At der så ind imellem er et twist på, så man får andre til at lave det man sælger eller så man får andre end brugeren til at betale, ændrer ikke på den grundlæggende dynamik.

Men hvordan skal det foregå i jeres virksomhed? Det er det I skal besvare kort i dette afsnit af PRO-Projektplanen.

Men selve det idé- og forretningsmæssige er jo kun en del af projektet. Den anden del er jer som team. Vi har i PRO-Programmet oplevet, at teamets medlemmer ikke altid har samme idé om hvor store økonomiske ricisi man ønsker at løbe. Altså hvor mange penge, man tør sætte på spil. Man er heller ikke altid enige om, hvordan man vægter studier, fritidsjobs og familie i forhold til projektet og således heller ikke enige om hvor mange timer, man kan forvente at lægge i det. Og med tiden viser det sig måske også, at man heller ikke har samme forestillinger om, hvad det kan blive til.

Derfor vil vi opfordre jer til at gøre nogle af disse overvejelser allerede ved starten af projektet. Der skal nok dukke konflikter op undervejs alligevel, men prøv at løse nogle af dem inden de opstår ved at definere nogle principper og værdier i jeres projekt med det samme.

Forretningsmodel og hypoteser

De fire spørgsmål: Hvad vil vi levere? Hvordan vil vi sælge det? Hvordan vil vi lave det? Og hvordan vil vi tjene penge på det? definerer helt forenklet en forretningsmodel.

I har måske stiftet bekendtskab med Business Model Canvas som en struktur for en forretningsmodel, og den er et glimrende redskab til besvarelse af denne del af PRO-Projektplanen. Indsæt blot et Business Model Canvas.

Hvis du har brug for en introduktion til forretningsmodellen, kan du se videoer og downloade ressourcer her…

Det er dog ikke strengt nødvendigt at forstå denne model. Ved hjælp af PRO-Programmets hypotesekort kan du selv bygge din forretningsmodel uden at vide, hvad en forretningsmodel er.

Download dem nedenfor, print dem (4-6 kort pr. A4-ark). Klip dem derefter ud enkeltvis, og fuldend de sætninger, der står på kortene.

Download PRO Hypotesekort…

Skriv dem derefter ind i listeform i PRO-Projektplanen. Gerne opdelt efter farver.

Hvis I i stedet bruger Business Model Canvas, anbefaler jeg at I også laver en list over jeres vigtigste antagelser/hypoteser i forretningsmodellen.

Antagelser/hypoteser er sådan som I umiddelbart tror at kunderne tænker og verden forholder sig etc. En del af det viser sig formentlig at være forkert, men formålet er at fortælle os, hvordan jeres forestilling om forretningen ser ud her og nu.

Værdier og principper

Som i ethvert andet partnerskab er det vanskeligt at forudsige, hvilke små og store konflikter, der vil opstå. Især i startfasen er man båret af begejstringen, og de er ikke så meget at være uenige om endnu. Og hvis man oven i købet er gamle venner, tror man altid at man kan snakke om tingene. Det kan man heldigvis som regel også.

Men da det kan være svært at være den, der tager konflikten eller konfrontationen, når man er i gang, kan det gøres lidt lettere, hvis man på forhånd diskuterer nogle af de værdier og principper, der skal gælde for samarbejdet.

Nogle eksempler kan være:

  • Drømme og visioner – hvad skal det hele føre til? Drømmer I om høj vækst eller om noget, som I selv kan overskue?
  • Arbejdsindsats – hvor meget forventes den enkelte at kunne lægge i arbejdet?
  • Prioritering – hvordan prioriteres projektet i forhold til studier, fritidsarbejde, hobby, familie etc.
  • Risikovillighed – hvor meget tid og hvor mange penge er man villig til at investere før man begynder at tjene penge? Er man villig til at låne?
  • Ejerskab – ønsker I at bevare kontrollen, eller er I villige til at tage andre partnere/investorer ind, hvis det er nødvendigt for at vokse?

Vi anbefaler, at I hver især udfylder vores Iværksætterprofil og gennemgår den enkeltes profil i teamet. På baggrund af den diskussion, som det giver anledning til, kan I formulere et sæt fælles værdier for teamet.

Download skema til iværksætterprofil…

Se flere team-øvelser i Teambuilding-værktøjskassen…

 Se flere indlæg om projektplanen her…

 

 

 

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar