Topmenu

Projektplanen V: Hvad skal gøres hvornår?

Hvornår?

Under det foregående Hvad-spørgsmål er I måske nået frem til en lang og uoverskuelig liste over ting, der skal gøres.

Derfor er det nu tid til at få lidt struktur i disse. Hvad er det vigtigst at gøre nu og hvad kan vente til senere. Og hvem ansvaret for de enkelte opgaver, hvis det ikke er en fælles opgave for teamet?

Milepæle og opgaver

Det vil som regel være relevant at opstille nogle milepæle og så angive, hvilke opgaver der skal til for at nå disse milepæle.

Vi har oplevet, at det ofte kommer af sig selv, hvis I har udfyldt de tidligere nævnte hypotesekort (se ovenfor under: Hvordan? – Forretningsmodel og hypoteser).

Bred de udfyldte hypotesekort ud på et bord og vælg så den eller de 2-3 hypoteser, som I først og fremmest skal have be- eller afkræftet og læg dem i en række.

Vælg derefter de næste der skal undersøges, og læg dem i en række.

Tilføj evt. praktiske opgaver til hver række. Så har i jeres handlingsplan med milepæle og det hele.

Kritiske hypoteser

En mere systematisk måde at identificere de hypoteser, som I først og fremmest skal have afklaret, er at tegne nedenstående diagram med to akser på et stort ark papir.

kritiskeantagelser

Sikkert/Usikkert

På den ene akse placerer I jeres hypoteser alt efter om de er sikre eller usikre. Hvis I er absolut sikre på, at I har fundet det segment, hvor I skal finde jeres første kunder, kan I placere jeres antagelser om dette i venstre side af diagrammet. Hvis I stadig er meget i tvivl om, hvorvidt jeres første kunder er små individuelle cykelhandlere, kæder af cykelbutikker eller varehuse med cykelsortiment, så kan I placere den i højre side.

Kritisk/Ikke kritisk

På den lodrette akse angiver I om hypotesen er kritisk eller ej. Hvis jeres løsning hjælper forbrugerne med at reducere madspild, er det nok en kritisk hypotese, at forbrugerne ser deres eget madspild som et problem, mens det måske er mindre kritisk om I er i stand til at få supermarkeder til at forhandle jeres løsning, hvis I kan nå kunderne ad anden vej.

Test og optimering

Når I har placeret jeres forskellige hypoteser i diagrammet, vil det være naturligt at starte med at starte med at teste og evt. justere de hypoteser, som I har placeret i ”det røde felt” øverst til højre i diagrammet.

 

 

 

 

 

No comments yet.

Skriv et svar