Topmenu

Mastermind-grupper

mastermind-grupperMastermind-grupper er workshops á typisk 2-4 timer, hvor 4-8 personer fra forskellige teams hjælper et bestemt team eller en bestemt person med at komme i dybden med en problemstilling.

Dermed hjælper man også hinanden med at sætte mål og holde fokus.

Mastermind-grupper indkaldes, når et team har en problemstilling, som de gerne vil have andres hjælp til at løse. Det vil typisk være de problemstillinger, hvor der ikke er entydige svar, men hvor det har med mennesker at gøre. Det kan være fx kunder, samarbejdspartnere, investorer, bestyrelse, medarbejdere eller teamet selv.

IDEA House tilbyder at facilitere disse netværksmøder og stiller lokaler til rådighed. Forløbet og rammerne planlægges typisk i forbindelse med et coachingmøde.

Vi anbefaler kraftigt, at du etablerer faste Mastermind-grupper og prioriterer deltagelsen så højt, at kun en betalende kunde eller en barnefødsel kan få dig til at aflyse. Det er de faste relationer, der skaber tillid og åbenhed, så man kan få fat i de egentlige problemer.