Topmenu

Team-building

Samarbejde kan være en svær kunst. Jo mere man kender til hinandens styrker og svagheder, desto bedre chance er der for et frugtbart samarbejde.

Denne værktøjskasse handler i høj grad om, hvordan I aktivt kan opnå et bedre teamsamarbejde:

teambuilding-red

Fælles værdier og vision

For at være et stærkt team, skal I først og fremmest have et fælles billede af, hvad I vil, og hvordan I måske har forskellig baggrund for at ville det.

Nedenstående øvelser kan være med til at øge bevidstheden om dette.