Topmenu

Tests i fase 1

I fase 1 er det primære fokus at validere problemet og løsningen:

  • Løser vi et reelt problem?
  • Har vi fundet det ideelle kundesegment?
  • Arbejder vi på den rigtige løsning?

For at afprøve dette inden vi investerer unødvendigt meget i produktudvikling og markedsføring, anbefaler vi at gennemføre én eller flere tests for at få be- eller afkræftet ovenstående.

Tests bør designes, så de passer på de antagelser, der skal testes, men vi har kort beskrevet en række eksempler på, hvordan man kan teste hypoteser om problemet, kunderne og løsningen.

Vi har opdelt tests i fire kategorier:

  • Eksperimenter – hvor I kan designe egne eksperimenter, der afprøver og måler kundernes faktiske adfærd.
  • Inteviews – hvor I afprøver hypoteser ved at interviewe kunder.
  • Observationer – hvor I afprøver hypoteser ved at observere kundernes adfærd uden at I selv har opstillet eksperimenter.
  • Viden – hvor I afprøver hypoteser ved at undersøge allerede eksisterende viden.

Desuden har vi lavet en vejledning til