Topmenu

Læringsbroen

 Kopi af 3

Produkt/Service

Vi uddanner lærere, så de opnår en øget kompetence til at kunne inddrage meningsfuld bevægelse i undervisningen. Meningsfuld bevægelse i undervisningen kan blandt andet inddrages som understøttende undervisning eller i form af brain breaks. Vi har endvidere meget fokus på inklusion af eleverne, hvor vi oplever, at begreberne refleksion og vidensdeling mellem eleverne er yderst vigtige for at understøtte den ønskede læring.

Dette skal være med til at:

✔ Sænke lærernes sygefravær.

✔ Øge lærernes arbejdsglæde.

✔ Øge lærernes undervisningskompetence.

✔ Øge elevernes læring.

✔ Øge elevernes lyst til læring.

✔ Øge elevernes trivsel.

Vores produkt er derfor pædagogiske uddannelsesforløb for lærerne.

Vores koncept er bygget op om, at vi vil skabe en vedvarende kompetence hos lærerne. Vi har derfor meget fokus på ikke blot at inspirere, men at skabe en øget færdighed og viden i forhold til bevægelse og læring.

 

Baggrund

Grundtanken er, at vi vil øge læringen, lysten til læring og trivslen på de danske folkeskoler.

Vi har igennem vores bachelor i Idræt og Sundhed beskæftiget os en masse, både teoretisk og praktisk, med bevægelse, læring og pædagogisk undervisning. Vi er med tiden kun blevet mere interesserede i nævnte emner, hvor vi specielt synes, det er interessant at arbejde med den pædagogiske undervisningspraksis.

 

Motivation

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for læringen, lysten til læring og trivslen på de danske uddannelsesinstitutioner.

Efter blandt andet 16 år på skolebænken, både i folkeskolen, gymnasiet og universitetet, så har vi ofte oplevet at modtage en rigtig god undervisning. Følelsen efter man har modtaget “den gode undervisning” er ofte, at man er høj på energi, man har haft en høj læring, og lige så vigtigt – DET HAR VÆRET SJOVT OG SPÆNDENDE. Dette er en stor drivkraft for os, da vi gerne vil bidrage til, at andre får samme følelse i endnu højere grad.

 

Teamet

Andreas Thiesson
Andreas er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel. Coaching og formidling har altid haft hans interesse, og igennem en bacheloruddannelse i Idræt & Sundhed ved SDU i Odense og flere års undervisningserfaring har han specialiseret sig inden for netop dette område.

Andreas har bl.a. hentet meget undervisningserfaring ved at undervise på Oure Efterskole og Højskole, ligesom han har undervist på SDU i Odense og været tovholder på diverse kursusafviklinger.

Thomas Bernhard
Thomas har altid et smil på læben og et smittende humør. Han har gennem en bachelorgrad i Idræt & Sundhed ved SDU i Odense specialiseret sig i læring og bevægelse, som er hans helt store fokusområde. Dette har hans interesse, fordi han nyder at arbejde med mennesker.

Arbejdet med mennesker har Thomas bl.a. gjort sig store erfaringer med igennem undervisning på SDU i Odense, ligesom han selv har undervist to år i folkeskolen. Desuden træner Thomas til dagligt Otterup HK’s 2. division herrehold.

 

Læringsbroen

Andreas og Thomas.

Varighed

Vi startede med at arbejde på den grundlæggende idé den 30.06.14.

 

Status

Vi har på nuværende tidspunkt et færdigdesignet to-delt uddannelsesforløb. Dette uddannelsesforløb er vi igang med at sprede ud til de danske uddannelsesinstitutioner, hvor vi både er i gang med at afvikle forløb samt etablere aftaler om kommende forløb.

Vi er samtidig så småt gået i gang med at tilrettelægge et nyt kursusforløb, der også tager afsæt i den pædagogiske undervisningspraksis.

 

Mål på kort og lang sigt

På kort sigt ønsker vi, at Læringsbroen kan gøre en aktiv forskel for at læring, lysten til læring og trivslen øges i folkeskolen.

På længere sigt vil Læringsbroen være landsdækkende anerkendt for at gøre en aktiv forskel for, at bevægelse i høj grad anvendes i den daglige undervisning på landets uddannelsesinstitutioner.

Dette vil vi opnå gennem et samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner, hvor vi med vores ekspertise og engagement inden for lærings- og motivationsfremmende, pædagogisk tilrettelagt undervisning vil inspirere og uddanne underviserne til at kunne inddrage bevægelse som en naturlig del af undervisningen.

Forudsætningen er, at Læringsbroen er en attraktiv, lærende og udviklingsparat arbejdsplads, hvor alle ansatte lever op til virksomhedens værdier. Derved vil vi kunne levere et produkt af høj kvalitet.

 

Kontaktinformation

Læringsbroen IVS
Roersvej 1C
5000 Odense C

Tlf.: 22 99 97 36
Mail: info@laeringsbroen.dk

 

Se mere på

www.facebook.com/laeringsbroen
http://www.laeringsbroen.dk/