Topmenu

Mentor

mentorEn mentor kan tildeles i blokke á typisk 10 timer, som mentoren kan bruge på at hjælpe jer med sparring, kontaktformidling eller hvad der passer til dit behov og hans/hendes muligheder.

En mentor er typisk en erfaren iværksætter eller en anden, der har gjort det, som du skal til at gøre nu.

Mentorens rolle er ikke kun at bidrage med teknisk og forretningsmæssig støtte, men lige så meget at hjælpe med de personlige og samarbejdsmæssige udfordringer.

IDEA House har aftaler med en række mentorer, som tildeles, når du selv ønsker det, og vi vurderer, at dit projekt er modent til det.

Hvad dit udbytte af mentorsamarbejdet bliver, afhænger både af dit engagement og mentors forudsætninger, men nogle typiske eksempler på udbytte kan være:

  • Sparring på generel forretningsstrategi.
  • Sparring på det at samarbejde i et team.
  • Formidling af kontakt og ”sparke døre ind” de rigtige steder.
  • Adgang til brancheindsigt og –netværk.
  • At have nogen til at holde jer på sporet.