Topmenu

EcoSign

76uirt

 

Produkt/Service

Jeg designer og udvikler fysiske produkter (møbler, interiør, tekniske produkter osv.) med særligt fokus på miljø og bæredygtighed. Kernen i min virksomhed og måden, jeg opererer på, er ved at arbejde med et produkts livscyklus/livsforløb og kortlægge kendte eller forventede miljøpåvirkninger. Ved at identificere de mest markante påvirkninger samarbejder jeg med kunderne gennem en kreativ proces for at reducere eller helt eliminere påvirkningerne.

For kunderne løser jeg ikke bare et miljøproblem, jeg hjælper kunderne med at optimere deres produkt, så dets livsforløbs kompleksitet mindskes, og det har potientielt en positiv betydning på bundlinien. Samtidig opnår kunderne et bedre image ved at kunne fortælle “den gode historie”. Jeg er unik ved, at jeg udelukkende bruger livscyklusanalysen som kreativt processværktøj.

 

Baggrund

Jeg har i mange år interesseret mig for bæredygtighed med udgangspunkt i bæredygtighedsfilosofien Cradle to Cradle. Jeg besluttede at bruge mine evner som designer og produktudvikler til at gøre en forskel i forhold til at skabe mere miljøvenlige og bæredygtige produkter.

 

Motivation

Jeg brænder for at skabe og være kreativ. Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel på den helt rigtige måde. Det er noget, der er fremtidsperspektiver i, og med tiden giver det nok også nogle penge.

Teamet

Jeg hedder Daniel Damgaard Hansen.

Jeg er uddannet ingeniør i Integreret Design.

Jeg har en tidligere faglig uddannelse som Automatik- og procestekniker.

Daniel_Damgaard_Ecosign_08

Varighed

Jeg startede forretningsplanen i september 2013 og gik i luften i november 2013.

 

Status

Jeg har haft to projekter, hvor jeg stadig er i gang med begge. De er begge fysiske produkter, jeg er ved at udvikle. Desuden har jeg været ude og holde foredrag om bæredygtig praksis.

 

Mål på kort og lang sigt

På kort sigt ønsker jeg at få et ”signatur” projekt, der kan være med til at definere, hvad det er, jeg laver. På lang sigt ønsker jeg at blive en af de mest eftertragtede personer inden for grønne omstillinger og EcoInnovationer.

 

Kontaktinformation

Daniel Damgaard Hansen
+45 22 17 67 80
ddh@ecosign.dk

 

Se mere på

www.ecosign.dk