Topmenu

HealthBuddy

asrdtwer

Produkt/Service

HealthBuddy’s fokus er ergonomisk vejledning i at fremme sundhed og forebyggelse af arbejdsskader  og at bidrage til arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen inden for off-shore branchen.

 

Baggrund

Faglig baggrund som ergoterapeut samt erhvervserfaring inden for ergonomi, hjælpemidler, velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering. At en læge startede egen virksomhed med sundhedstjek inden for offshore-branchen, var medvirkende til at give mig idéen.

 

Motivation

Interesse for området.

Team

Maria, ergoterapeut, studerer Folkesundhedsvidenskab.

potræt

Varighed

Startede i september 2014.

 

Status

Er ved at udvikle produktidéer.

 

Mål på kort og lang sigt

Samarbejde med en virksomhed for at lave research inden for offshorebranchen med henblik på at finde frem til, hvad behovet for intervention kunne bestå af.

 

Hjemmeside

Under opbygning