Topmenu

Praktiske opgaver

Jo længere du er i processen, des mere vil arbejdet med opbygningen af din virksomhed bestå af praktiske opgaver.

Hvor værktøjskassen Forretningsudvikling i høj grad er abstrakt arbejde på papiret, og Tests i høj grad handler om at indsamle informationer, så er denne værktøjskasse fokuseret på at give overblik over og hjælp til de mest almindelige praktiske opgaver i forbindelse med start af din virksomhed.

Nogle af de mest almindelige praktiske opgaver er anført nedenfor. I første omgang som en liste. Du kan få uddybende vejledning om de enkelte opgaver ved at kontakte IDEA-House.

praktiske-opgaver-red

Kunden og problemet 
Løsningen 

kunden-red.fwArbejdet med at finde de rigtige kunder indebærer bl.a. følgende … 
solution-r.fwAt nå frem til en salgbar løsning kan bl.a. indebære følgende opgaver …

 • Lav en liste over kundeemner
 • Undersøg forhold på mulige eksportmarkeder, herunder regler mv.
 • Identificer og undersøg alternative og konkurrerende løsninger
 • Lav en visuel prototype
 • Lav en funktionel prototype

Salg 
Økonomi

salg-rAt få gang i salget kan bl.a. indebære følgende opgaver …
penge-rAt styre økonomien i din virksomhed kan bl.a. indebære følgende opgaver … 

 • Lav fysisk og/eller elektronisk  salgsmateriale
 • Udarbejd en salgspræsentation
 • Lav en simpel hjemmeside
 • Udarbejd et letter of intent
 • Social media marketing
 • SEO og adwords
 • PR
 • Networking og fysisk kundekontakt

Organisation

organisation-rAt stifte, opbygge og formalisere en virksomhed kan bl.a. indebære følgende …
 • Træn investorpræsentation hos CONNECT Denmark
 • Undersøg lånemuligheder
 • Undersøg investorprofiler og identificer investoremner
 • Etabler et advisory board
 • Etabler en bestyrelse
 • Find lokaler
 • Find en mentor
 • Find en revisor og søg rådgivning
 • Find en advokat og søg rådgivning
 • Søg rådgivning om patent og andre immaterielle rettigheder
 • Undersøg juridiske forhold
 • Registrer virksomheden som arbejdsgiver
 • Registrer virksomheden som importør
 • Rekrutter partnere
 • Rekrutter medarbejdere
 • Undersøg leverandørmuligheder
 • Udarbejd en partnerpræsentation