Topmenu

Freelancerne

Brugerprofil III

Den sidste gruppe vi vil se på er freelancerne. De er en blanding af Iværksætterspirerne og Akademikerne, idet de primært er forankret i en fagligt, men ser starten af egen virksomhed som en oplagt karrierevej for at kunne realisere egen faglighed.

Disse findes i høj grad indenfor en række kreative fag og på sundhedsområdet, men også indenfor vidensservice af forskellig art.

Freelancerne

For denne gruppe er den centrale værdi at man bedre kan dyrke sin faglighed og præge den i en ønsket retning ved at have foden under eget bord. Måske fordi der kun findes få stillinger, der giver mulighed for fri udfoldelse.

Den faglige udvikling og opgaveløsning i disse miljøer sker ofte i samarbejdende netværk.

I forhold til deltagelse i PRO programmet vil den centrale motivation være:

Værktøj og viden

Da man starter virksomheder med kendte ydelser i en kendt branche, er det primære behov for viden, at man kan få lavpraktisk vejledning i start af virksomhed. Det drejer sig om vejledning i bogføring, moms, juridiske forhold etc.

PRO programmets faser er således begrænset relevant, da produkter udvikles efterhånden som de leveres og spørgsmålet dybest set er om man kan skaffe sig små jobs på freelance basis.

Erfaringsudveksling

Man vil også efterspørge erfaringsudveksling med andre med lignende virksomheder – om end primært på et ret praktisk plan.

Netværk

Som freelancer handler netværk primært om kanaler til at skaffe kunder.

Selvforsørgelse

I modsætning til Iværksætterspirerne drømme om millioner, så er Freelancernes drøm primært at kunne opretholde en løn til sig selv.

 

I forhold til PRO programmet, så er det ikke umiddelbart Freelancernes virksomhedsprojekter, der er interessante. Det er i højere grad Freelancerne som serviceleverandører og sparringspartnere for de primære projekter.