Topmenu

Open Innovation Platform

Projektporteføljen under PRO-programmet administreres som en Open Innovation Platform, hvor projekterne i princippet er åbne for alle, men hvor de konkrete løsninger kan beskyttes.

Konceptet består af:

  • Open Opportunities – en portefølje af projekter og problemstillinger.
  • Open Networks – et netværk af ressourcepersoner.
  • Matchmaking – et system til matching af Opportunities og Network

 

Open Opportunities

 

Open Opportunities består af et katalog af problemstillinger og muligheder indenfor en række udvalgte områder, hvor der er stærke behov eller nye muligheder, og hvor der også er kapital til de gode idéer.

Problemstillinger og muligheder defineres i et samarbejde med

  • Virksomheder i de relevante brancher.
  • Forsknings- og fagmiljøer (herunder klynger)
  • Kundeemner
  • Egen opsøgning af problemstillinger og muligheder

 

Desuden vil studerende og alumner også kunne bidrage med problemstillinger og muligheder, som de ønsker at forfølge.

Problemstillingerne forvaltes og synliggøres af PRO programmet med det formål at tiltrække personer, der kan blive ”projektejere”.

Projekterne og resultaterne af arbejdet opsamles af PRO programmet, hvis en gruppe stopper i projektet.

Man er således en slags ”ventureselskab”, der udbyder projekter til engagerede teams.

Open Opportunities


Netværk og matchmaking

 

Med henblik på at skabe stærke teams til udvikling af iværksætterprojekter, etableres gradvist et netværk af ressourcepersoner og mulige teammedlemmer:

Studerende

Studerende med de rette kompetencer og mindset – identificeres og afprøves løbende ved at tilbyde dem projektemner og projektressourcer i samarbejde med nøglepersoner på uddannelser.

Dimittender og alumner

Dimittender og alumner med relevante specialer. Ledige kan evt. tilbydes dele af PRO program som uddannelsesforløb.

Specialister

Specialister på og udenfor SDU, der kan fungere som ressourcepersoner.

Mentorer og advisory boards

Personer i virksomheder, der kan fungere som mentorer og advisory boards for teams.

 

Open Network

I forhold til matchmaking har PRO programmet følgende roller:

Headhunting

Iværksætterteams og projektgrupper med konkrete behov skal hjælpes aktivt med at headhunte relevante personer på og udenfor SDU.

Herunder midlertidig assistance til projekter.

Networking

Der afholdes arrangementer, hvor man har mulighed for lidt mere spontant og uforpligtende at møde mulige samarbejdspartnere og teammedlemmer.  Fx camps og pitching events.

Facilitering

I action learning-forløb vil der løbende blive inddraget personer i processen, som man på den måde kan lære at kende som mulige samarbejdspartnere.