Topmenu

PROtest-Eksperiment

Adfærd på hjemmeside

Opsæt en simpel hjemmeside med det formål at afprøve, om problemet eller produktet fanger de besøgendes interesse.
  • Vil de læse mere om problemstillingen?
  • Hvilke dele af eller vinkler på problemstillingen finder de mest interessant?
  • Vil de læse mere om produktet?
  • Hvilke dele af produktet er de mest interesserede i?
  • Etc.

De vigtigste skridt:

  1. Opstil de hypoteser I vil teste.
  2. Definer, hvordan I kan teste det via brugerens adfærd på hjemmesiden.
  3. Opsæt hjemmeside med statistikmodul.
  4. Skab trafik på hjemmesiden – via email, sociale medier, AdWords etc.
  5. Lav status på adfærd efter testperioden.